Professor De Dijn on Spinoza in Amsterdam…


Professor De Dijn…
Originally uploaded by Leighton Cooke.

…Yesterday evening Professor De Dijn’s lecture on Spinoza in the Aula in Amsterdam was given in such clear and straightforward Dutch that I managed to follow his arguments quite easily. He showed us the subtle aspect of Spinoza’s thought, and argued that Spinoza developed a form of meditation that is ideally suited to the western, rational and scientific worldview. It is to part five of the Ethica that we should turn to understand Spinoza’s concept of the intuitive understanding that goes beyond the rational, according to De Dijn. He also argued that Spinoza can still be seen as a radical thinker today, still relevant in the post modern age. We are a part of nature, and it is to the understanding of nature in a rational and scientific way that we must turn. De Dijn views the scientific undertaking as a search for knowledge and the good, rather than a technological and economic or political enterprise. I felt a plea for the good heart and for honest and truthful motivation. It was a most elegant and modest yet profound lecture. I hope to be able to read some of his books soon. A big thank you to Manon, for the invitation and opportunity to see how popular philosophy is in Amsterdam. The Aula was packed with not one empty seat left, which has to be a tribute to Spinoza’s relevance today.

Advertisements

About Leighton Cooke

The Original Cookiemouse
This entry was posted in philosophy, Spinoza. Bookmark the permalink.

1 Response to Professor De Dijn on Spinoza in Amsterdam…

 1. Spinozakring says:

  Onlangs was hij nog in het nieuws: Spinoza, de grote Nederlandse Verlichtingsfilosoof. Hij zou uit het VWO-examenthema ‘Rede en religie’ zijn geweerd vanwege zijn ketterse ideeën, zo werd althans in NRC Handelsblad gesuggereerd. En inderdaad, ook Jonathan Israel heeft in verschillende boeken laten zien dat Spinoza door orthodoxe gelovigen als een gevaarlijke denker werd beschouwd.
  In zijn boek Spinoza: Uit zijn gelijkenissen en voorbeelden (Amsterdam: Wereldbibliotheek 2007, ISBN 9789028421943; € 14,50) laat de theoloog Jan Knol zien hoe ongenuanceerd dat beeld is. Aan de hand van gelijkenissen en fragmenten uit Spinoza’s eigen werk laat Knol eenvoudig, humoristisch en zeer aansprekend zin hoe Spinoza dacht over God en het ontstaan van godsdienst, het universum, de verhouding van lichaam en geest, de vrije wil, de elementen van menselijke kennis en de staat. Heel het denken van Spinoza draait om God, die in alle dingen is en waaruit alle dingen voortkomen. Geloof en wetenschap zijn bij Spinoza hetzelfde. Einstein putte hieruit inspiratie.
  Spinoza, zo blijkt, is een netwerkdenker: alles is met alles verbonden. Het heelal is een eenheid-in-verscheidenheid. God is de substantie waaruit heel de werkelijkheid bestaat, en die een materieel en een geestelijk aspect heeft. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat Spinoza ook een determinist was met fatalistische trekken. Dit boek zet aan tot discussie en smaakt naar meer.
  Alle fragmenten zijn voorzien van bronvermelding, zodat ze in Spinoza’s werken teruggezocht kunnen worden. Knol geeft tevens een kleine schets van Spinoza’s leven en in een fictieve samenspraak van Spinoza en Jezus maakt hij contrasten en overeenkomsten tussen Spinoza’s denken en het christendom goed helder. Ook laat hij zien dat voor Spinoza zijn filosofie en zijn ascetische levenshouding niet van elkaar te scheiden zijn.
  Dit uitermate boeiende boek is geschikt als inleiding in Spinoza’s filosofie voor een zeer breed lezerspubliek. Bovendien kan het de komende jaren goed dienst doen op VWO-scholen om de leemtes op te vullen bij de filosofielessen ‘Rede en religie’.
  Jan Knol schreef eerder het boekje En je zult spinazie eten: Aan tafel bij Spinoza, filosoof van de blijvende blijdschap (Amsterdam: Wereldbibliotheek 2006; ISBN 9028420967, € 12,50).

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s